Etusivu » Blogi » Kävijäseurannan tutkutusti todistetut hyödyt
Etusivu » Blogi » Kävijäseurannan tutkutusti todistetut hyödyt

Kävijäseurannan tutkutusti todistetut hyödyt

Tämän tutkielman yleisenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että kävijäseurantatyökalut ovat erinomainen keino seurata verkkokaupan internet-markkinointitoimenpiteiden tuottavuutta. Ne mahdollistavat uusien markkinointikampanjoiden kehittämisen ja vanhojen kampanjoiden viilaamisen yhä tuottavammiksi. Kävijäseurantatyökalut tuottavat siis erittäin oleellisia lukuja verkkokaupan taloudellisen menestyksen kannalta.

Superkaupan osalta voidaan todeta, että verkkokaupan markkinoinnissa on vielä paljon kehitettävää, mutta se on myös tuottanut jo kohtuullisen hyvin myyntiä. Tarkemmin eri internet-markkinointitoimenpiteiden tuottamia tuloksia voidaan tarkastella oheisen taulukon avulla:

Lähde Kävijät Tulo € Tulosprosentti Käynnin arvo €
Orgaaniset kävijät 6 993 4 271,15 1,02% 0,61
Google Adwords 3 364 4 602,5 0,95% 1,37
Facebook 3 126 485,11 0,29% 0,16
Twitter 156 0 0% 0
Hilavitkutin 23 045 4 584,37 0,33% 0,2
Uutiskirje 395 254,98 1,52 0,65

Taulukko Superkaupan internet-markkinointitoimenpiteistä

Yllä olevassa taulukossa on koottu yhteen eri internet-markkinoinnin toimenpiteiden tilastoja Superkauppa -verkkokaupasta. Taulukkoa lukiessa tulee ottaa huomioon, että sivuston orgaaniset kävijät on mitattu aikavälillä 11.12.2009-1.3.2010, Adwords-kävijät aikavälillä 14.12.2009-8.3.2010 ja kaikki muuta kävijät aikavälillä 1.11.2009-10.3.2010. Nämä erot johtuvat siitä, että markkinointikampanjat on aloitettu eri aikoihin. Orgaanisia kävijöitä ja Google Adwords-mainoskampanjan kautta tulleita kävijöitä on siis oletettavasti noin 20% enemmän. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tärkeimpiin vertailulukuihin, eli tulosprosenttiin tai käynnin arvoon.

Taulukossa on vahvennettu niitä lukuja, jotka ovat ryhmänsä parhaita. Näin käy ilmi, että Hilavitkutin.com -blogi on tuonut eniten kävijöitä sekä eniten tuloja kaupalle. Sen sijaa uutiskirjeen tulosprosentti on kaikkein suurin, jopa viisi kertaa parempi kuin Hilavitkun.comin. Suurimman keskimääräisen käynnin arvon on tuonut Google Adwords.

Taulukossa esitellyistä luvuista tulosprosentti ja käynnin arvo ovat jatkuvan kehittämisen kannalta kaikkein tärkeimmät luvut. Uutiskirjeen tulosprosentti on selkeästi parempi kuin millään muulla kanavalla. Se on lähes 50% parempi kuin seuraavaksi parhaalla eli orgaanisilla kävijöillä. Myös keskimääräisen käynnin arvo on kohtuullisen suuri. Sen sijaan kävijämäärät kokonaisuudessaan ovat aivan liian pieniä. On siis selvää, että sähköpostimarkkinointiin tulisi tulevaisuudessa kiinnittää huomattavasti lisää huomiota. Varsinkin kun sähköpostimarkkinoinnin kustannukset eivät ole riippuvaisia lähetettyjen postien määrästä. Myös orgaanisten kävijöiden ja Adwords-kävijöiden tulosprosentti on varsin hyvä ja näitä molempia tulisi jatkossa kehittää yhä tehokkaammiksi. Sen sijaan Facebookin, Twitterin ja Hilavitkuttimen kautta tulevat kävijät eivät näytä olevan niin kiinnostuneita tuotteiden ostamisesta. Nämä kanavat eivät siis ainakaan tämän tutkielman perusteella ole ensimmäisenä kehitysvuorossa.

Käyntien arvossa Google Ardwords saa muita huomattavasti paremman arvon. Luku yli kaksi kertaa niin suuri kuin seuraavaksi tulevilla orgaanisilla kävijöillä ja uutiskirjeen tilaajilla. Google Adwordsin kannattavuuteen vaikuttaa kuitenkin se, että jokaisesta kävijästä joutuu maksamaan erikseen. Keskimääräisen kävijän hinta on verkkokaupassa ollut 0,2 euroa. Kun tämä vähennetään keskimääräisen Adwordsin kautta tulleen kävijän arvosta saadaan kävijän todelliseksi arvoksi 1,17 euroa, joka on edelleen huomattavasti suurempi kuin mitä mikään muu kanava on pystynyt tuottamaan. Facebookin, Twitterin ja Hilavitkuttimen tuomien kävijöiden keskiostokset ovat noin 0,2 euroa tai vähemmän, joten ne eivät tunnu kävijöiden arvon suhteen hyviltä markkinointikanavilta.

Tämän tutkielman ja yllä olevan taulukon perusteella selviää, että hakukoneiden sekä uutiskirjeen kautta tulleet kävijät ovat olleet kaikkein arvokkaimpia ja nämä ovatkin sellaisia kanavia joita tulisi tulevaisuudessa painottaa. Hilavitkutin on tuonut eniten kävijöitä ja eniten tuloja, mutta siihen panostaminen toisi edellä mainittujen lukujen valossa vähemmän tuloja kuin esimerkiksi uutiskirjeeseen panostaminen. Mitään markkinointikanavaa ei kuitenkaan pitäisi näin pienen otoksen perusteella pitäisi jättää kokonaan huomiotta. Nämä johtopäätökset osoittavat, kuinka tärkeää kävijäseurantaohjelmien käyttäminen on. Pelkkien myyntikanavien tulojen seuraaminenkaan ei riitä, vaan päätöksenteon tueksi tarvitaan useita erilaisia tärkeitä lukuja, joiden selvittäminen ei olisi mahdollista ilman kunnollista kävijäseurantaa.

Vieritä ylös