Etusivu » Blogi » Verkkokauppa Suomessa, eli missä oikein mättää?
Etusivu » Blogi » Verkkokauppa Suomessa, eli missä oikein mättää?

Verkkokauppa Suomessa, eli missä oikein mättää?

Toisin kuin perinteisessä kuluttajakaupassa, verkkokaupan markkinaosuudet ovat Suomessa vielä selvästi jakamatta. Verkossa ostamisen meneillään olevasta murroksesta kertoo omalta osaltaan se, että viimeisen kolmen vuoden aikana sähköisen kaupankäynnin arvo on Suomessa yli seitsenkertaistunut. Kaupan arvossa on myös vielä huomattavasti kasvamisen varaa, sillä esimerkiksi Britanniassa kuluttaja käyttää keskimäärin kolmanneksen enemmän rahaa verkko-ostoksiin, kuin suomalainen. Verkko-ostamisen luontevuutta tukee myös suomen harva asutus ja sen aiheuttamat pitkät etäisyydet fyysisiin myymälöihin.

Vaikka suomi onkin pitkien etäisyyksien myötä verkkokauppiaan kannalta optimaalinen kohdemarkkina, niin todella suuri osa suomalaisten verkkoon kuluttamasta rahasta valuu ulkomaille.

Eri arvioiden mukaan jopa 25-55% kaikista verkko-ostoksista Suomessa tehdään ulkomaisista verkkokaupoista. Vaikka yleensä uskotaan, että kotimaisten verkkokauppojen suurin heikkous olisi ulkomaisten kauppojen hintaetu (halpa dollari, verojen vähäisyys) , niin alalla tehdyt tutkimukset kyseenalaistavat olettamuksen voimakkaasti. Tutkimuksen mukaan nimittäin ainoastaan 36% verkosta ostajista on yli päätänsä vertaillut tuotteiden hintoja ennen ostopäätöstä. Samalla aikaa ainoastaan 19% verkossa shoppailijoista kertoo arvostavansa verkosta ostamisen edullisuutta, ja yleisin verkosta ostamisen motiivi on ostamisen helppous

Jos kyse ei kerran ole hinnasta, niin on tietenkin vastattava kysymykseen että miksi suomalainen tilaa tuotteensa ulkomaisesta verkkokaupasta, josta ei saa asiakaspalvelua omalla kielellä ja toimitusajat ovat suomalaisia kauppoja pidemmät.? Syyt piilevät niin yksinkertaisessa asiassa, kuin verkkokauppojen laadussa, valikoimissa ja ominaisuuksissa. Esimerkkinä voidaan ottaa tutkimustulos, jonka mukaan jopa 60-70% ostajista on lukenut muiden verkosta ostaneiden suosituksia, ennen ostopäätöksen tekemistä. Kuitenkaan yhdessäkään Suomen viidestä suurimmasta verkkokaupasta asiakkaille ei tarjota mahdollisuutta kirjoittaa tuotteesta arviota, keskustella tuotteen ominaisuuksista, tai esimerkiksi luoda omia, muiden käyttäjien kanssa jaettavia toivelistoja kaupan tuotteista. Myös eri tuotteiden vertailun mahdollistavan ominaisuudet on usein kokonaan jätetty toteuttamatta, kun suurimmissa ulkomaisissa verkkokaupoissa tällaiset ominaisuudet ovat jo pitkään olleet standardi.

Usein verkkokauppaa perustettaessa ei lainkaan ymmärretä, että verkkokapan toteutuksessa, esille tuonnissa ja mainonnassa eivät päde samat lainalaisuudet, kuin ns. kivijalkakaupassa. Markkinoitaessa verkossa sijaitsevaa palvelua, kadunvarsille tai televisioon suurella rahalla toteutettu kampanja harvoin tuottaa toivottua tulosta. Kun markkinoidaan verkossa sijaitsevaa palvelua, asiakas täytyy tavoittaa silloin, kun tämä itse on Internetin äärellä. Sen lisäksi, että kotimaisilla verkkokaupoilla on paljon parannettavaa kauppojen ulkoasun, käytettävyyden sekä asiakaspalvelun osalta, niin usein myös unohdetaan että mikään ei ole parempi suositus, kun omasta lähipiiristä löytyvä tyytyväinen asiakas. Mikäli asiakkaan auktoriteetiksi kokema lähde suosittelee verkkokauppaa keskustelupalstoilla, blogeissa tai jopa yksittäisen käyttäjän facebook -sivulla, niin ostopäätös syntyy huomattavasti helpommin, kuin jos kyseessä olisi “kasvoton” televisiossa mainostettu verkkokauppa. On siis tärkeää motivoida asiakkaita suosittelemaan kauppaa ja tämän tuotteita omassa sosiaalisessa piirissään. Suosittelu ja niin sanottu Word of Mouth -markkinointi on tunnetusti erittäin tehokas vaikuttaja ihmisten ostopäätöksissä.

Tässä siis alkuun pohdittavaa Suomalaisille verkkokauppiaille, kun yrityksessä seuraavan kerran mietitään, mitä omassa verkkokaupassa voitaisiin kehittää.

Vieritä ylös